Aktualności / "Nie bój się zmiany na lepsze. Zastopuj z Tulipanem!"

"Nie bój się zmiany na lepsze. Zastopuj z Tulipanem!"

Szanowni Państwo,

Z wielką radością oraz w związku z porozumieniem zawartym z Fundacją TULIPAN zaprasamy Państwa  do udziału w programie:

Nie bój się zmiany na lepsze. Zastopuj z Tulipanem!

Pomoc w ramach doradztwa zawodowego i programu w tym zakresie ma za zadanie udzielić wsparcia osobom młodym w wieku 18-29 lat, opuszczającym i przygotowującym się do opuszczenia Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Pieczy Zastępczej (osoby w usamodzielnieniu albo już usamodzielnione) – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Osoby cechujące się deficytami w zakresie zarówno kompetencji zawodowych, jak i tzw. miękkich (społecznych oraz osobistych), mające trudność w odnalezieniu się w społeczeństwie.

Zadanie przewiduje wieloaspektowe formy pomocy w formie grupowej i indywidualnej służące skutecznej readaptacji społecznej.

  • Pomoc indywidualna: pomoc prawna;
  • Pomoc aktywizacyjno – zawodowa;
  • Pomoc terapeutyczna, pomoc motywacyjno-wspierająca, w tym pomoc w stworzeniu i realizowaniu indywidualnego planu działania;
  • Pomoc grupowa: warsztaty animacji czasu wolnego, spotkania readaptacyjno-terapeutyczne pn. świadectwa.

Oddziaływania będą dostosowane do wskazanych przez Państwa potrzeb. Działania prowadzone przez specjalistów Fundacji TULIPAN, którzy na co dzień pracują z ww. grupą odbiorców.

Wsparcie będzie realizowane w siedzibie naszej Fundacji:

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie TĘCZA SERC, ul. Kolumba 60 Szczecin.

Prosimy o kontakt w kwestii zainteresowania uczestnictwem w powyższym. Spotkania będą odbywać się cyklicznie co dwa tygodnie, w piątki o godz. 17.00.

Możliwość kontynuacji i wsparcia kolejnych grup w trzyetapowym cyklu spotkań, terminy do ustalenia.

Osobą do kontaktu jest Katarzyna Skonieczna tel. 575 648 797 –

ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA – CZEKAMY NA WAS 

Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27