Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS

Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS

W Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” diagnozujemy dzieci od 2009 r. Początkowo wydawaliśmy opinie, jako wstępne diagnozy do potwierdzenia przez lekarza. Od 2012 r. diagnozujemy z pomocą 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD, tzw. Kwestionariusza Waszyngtońskiego. Nasza praca/diagnoza prowadzona jest zgodnie z ogólnopolskimi zaleceniami dotyczącymi standardów diagnostycznych w zespole interdyscyplinarnym.

Na bazie naszych doświadczeń w 2011 r. powołaliśmy Specjalistyczną Poradnię FAS, którą w roku 2022 przekształciliśmy na OŚRODEK DIAGNOZY I TERAPII FAS. Jesteśmy pierwszą placówką w województwie zachodniopomorskim pomagającą dzieciom z tym problemem i pierwszą organizacją prowadzącą szeroką działalność edukacyjną w zakresie FAS. 

Praca w Ośrodka obejmuje trzy kierunki działań:

1)      Praca indywidualna i grupowa z dziećmi z FAS/FASD i ich opiekunami (diagnozy, terapie, wsparcie)

2)      Edukacja - szkolenie kadry pracującej z dzieckiem i rodziną, szkolenie opiekunów/rodziców (szkolenia, warsztaty, konferencje)

3)      Profilaktyka abstynencji w czasie ciąży (szkolenia, akcje edukacyjne, kampanie społeczne).

Bazą i podstawą pracy Ośrodka jest interdyscyplinarna praca Zespołu Diagnostyczno-Konsultacyjnego.

 

Praca indywidualna i grupowa z dziećmi z FAS/FASD i ich opiekunami

Diagnoza i wynikająca z niej terapia jest bazą pracy Ośrodka. W ramach tego działu prowadzone są:

 • Diagnoza FAS 4-Digit Diagnostic Code (4-DDC) - 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD -  diagnoza interdyscyplinarna
 • Terapia indywidualna i grupowa deficytów i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Grupy wsparcia, terapeutyczne i edukacyjne dla rodziców
 • Turnusy terapeutyczne dla dzieci i rodzin

 

Edukacja w zakresie FASD

Wsparcie dzieci ze spektrum FASD i ich rodzin to także przygotowanie otoczenia, kadry na co dzień z nimi pracujących. Misją naszą jest szerzenie specjalistycznej wiedzy z zakresu FASD wśród różnych grup zawodowych pracujących z dziećmi i rodziną, w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania dzieci z FAS oraz ukazywania narzędzi do pracy z nimi.

Organizujemy:

 • szkolenia psychoedukacyjne i warsztatowe dla kadry pracującej z dzieckiem i rodziną m.in. nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracownicy Ośrodków Adopcyjnych i Ośrodków Pomocy Rodzinie, kuratorzy sądowi
 • szkolenia psychoedukacyjne i warsztatowe opiekunów/rodziców wychowujących dzieci z FAS/FASD
 • konferencje ogólnopolskie

 

Profilaktyka abstynencji w czasie ciąży

Prowadzenie działań profilaktycznych uważamy za nasz obowiązek wynikający z prowadzonej przez nas pracy. Staramy się edukować jak najwięcej grup społecznych, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia FAS. Jesteśmy przekonani, że warto to robić choćby dla jednego dziecka. Działania, które podejmujemy w zakresie profilaktyki FAS:

 • Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu” (działanie cykliczne)
 • Edukacyjny konkurs plastycznyWażne dziewięć miesięcy bez alkoholu(działanie cykliczne)
 • Wystawa prac plastycznych z konkursu  Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”, m.in. w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych oraz w galerii online (działanie cykliczne)
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet „Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie!” (działanie cykliczne)
 • Organizacja kampanii społecznej Po maluchu !?orazPozwól dziecku rozkwitać
 • Organizacja akcji profilaktycznych (działanie cykliczne)
 • Propagowanie abstynencji podczas festynów, pikników, imprez itp.
Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27