Specjalistyczna Poradnia FAS / SPECJALISTYCZNA PORADNIA FAS

Specjalistyczna Poradnia FAS

Pracę diagnostyczno-terapeutyczną oraz działania profilaktyczne w obrzarze FASD prowadziliśmy o 2009 r. Monitorując naszą pracę z dziećmi z FAS/FASD zauważyliśmy potrzebę zinstytucjonalizowania dotychczasowych działań. W listopadzie 2011 r. Zarząd Fundacji powołał Specjalistyczną Poradnię FAS – pierwszą w województwie zachodniopomorskim udzielającą pomocy dzieciom z Płodowym Zespołem Alkoholowym.  Bazą Poradni są  nasze doświadczenia w pracy z dziećmi z FAS/FASD i ich opiekunami, coraz obszerniejsza wiedza Zespołu Poradni o problemie, a przede wszystkim coraz większa ilość zgłaszających się rodzin z dziećmi wymagającymi pomocy.

W ramach Poradni:

  • dokonujemy diagnozy i wydajemy opinię z zaleceniami,
  • na wniosek rodziców/opiekunów tworzymy indywidualne programy terapeutyczne,
  • dzieci, które pracują programem terapeutycznym są pod stałą opieką terapeuty,
  • ze względu na obszerność deficytów dzieci z FAS/FASD prowadzimy również diagnozę i terapię opóźnień neurorozwojowych, integracji sensorycznej SI, indywidualną stymulację słuchu Johansena IAS oraz terapię pedagogiczną dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania,
  • prowadzimy konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci z FAS/FASD by mogli lepiej rozumieć co dzieje się z ich dziećmi i wiedzieli jak je wspierać,
  • wspieramy rodziców/opiekunów w grupach wsparcia i grupach edukacyjno-wspierających,
  • prowadzimy szkolenia dla młodzieży i różnych grup zawodowych (pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników schronisk dla kobiet i rodzin).

ZAPRASZAMY

 

Projekt profilaktyki i wspracia w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego realizujemy od 2009 roku .  

 

Nasze działania możemy podejmować od 2009 r. dzięki dofinsowaniu Gminy Miasto Szczecin

oraz od 2019 r. dzięki dofinansowaniu Województwa Zachodniopomorskiego

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27