Nasze działania / Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie.
Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz do pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Metoda skierowana jest do dzieci z:

  • zaburzeniami rozwojowymi
  • porażeniem mózgowym
  • zaburzeniami emocjonalnymi
  • autyzmem
  • upośledzeniem wzroku lub słuchu, jąkających się
  • nadpobudliwością
  • problemami w nauce czytania i pisania

Metodę Weroniki Sherborne można zaliczyć do niewerbalnych treningów interpersonalnych. Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Mogą one pomóc dziecku w nauce bycia z innymi: zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

Zajęcia odbywają się w grupie ( każdy uczestnik musi mieć parę).  Mogą to być grupy dziecięce lub grupy dzieci z rodzicami. Rodzice uczestniczący w zajęciach z dziećmi mogą przenieść wykonywane ćwiczenia z zajęć na grunt domowy, co z pewnością wpłynie na pogłębianie relacji z dzieckiem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 45 minut .Zajęcia powinny odbywać się przez cały rok szkolny przynajmniej 2-3 miesiące ( jest 1 cykl - 8 spotkań).

W Fundacji terapia prowadzona jest nieodpłatnie lub odpłatnie.

Terapeutki:

mgr Katarzyna Bociej - Zdrojewska

mgr Joanna Pałys

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27