Nasze działania / Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

jest jedną z najlepszych metod diagnostycznych rozwoju psychoruchowego małych dzieci.
Stosuje się ją do oceny rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia do szóstego roku życia.

Dla dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. wybrano do analizy 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych tytułowanych jako:

 1. wiek siadania
 2. wiek chodzenia
 3. wiek chwytania
 4. wiek percepcji
 5. wiek mówienia
 6. wiek rozumienia mowy
 7. wiek raczkowania
 8. wiek rozwoju społecznego.

Dla dzieci od 3 do 6 r.ż wybrano do diagnozy 5 parametrów rozwojowych:

 • motoryka precyzyjna
 • inteligencja wzrokowa
 • mowa i wiedza ogólna
 • rozumienie liczb
 • samodzielność

Wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju psychoruchowego umożliwia równie wczesne   wprowadzenie terapii – stymulacji ruchowej, psychologicznej lub zastosowanie   nowatorskich metod pedagogiki leczniczej. Daje ona dziecku jedyną  niepowtarzalną szansę na wyrównanie zaburzonego rozwoju.

Zalety Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej:

 • każde zadanie jest precyzyjnie dobrane do danego miesiąca życia dziecka
 • dzieciom urodzonym przedwcześnie odejmuje się okres brakujący do terminu porodu
 • materiał testowy jest standaryzowany
 • po badaniu wykreślany jest profil rozwojowy dziecka
 •  pozwala na diagnozowanie deficytów oraz rozpoznawanie „mocnych stron” u dzieci.

Diagnoza trwa ok. 1-2 godzin. Przy kolejnym spotkaniu rodzic/opiekun otrzymuje wykreślony profil rozwojowy dziecka wraz z ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi dalszej terapii.

W Fundacji diagnoza prowadzona jest nieodpłatnie lub odpłatnie.

 

Diagności

mgr Agnieszka Hartung                                                                                                     

mgr Ewa Redmer

mgr Monika Guzicka

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27