Nasze działania / Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania i dysleksją

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania i dysleksją

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.

Terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej o:

  • inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna 

  • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych
  • trudnościami w czytaniu i pisaniu

  • z zakłóceniami koordynacji wzrokowo – słuchowo - ruchowej

  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji
  • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych

  • z zaburzeniami mowy
  • z zaburzeniami zdolności matematycznych
  • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Terapia ma na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudnej sytuacji domowej- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja.

Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, ze powodują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły). Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami, jakie ma dziecko.

Terapia poprzedzona jest badaniem pedagogicznym realizowanym zazwyczaj w czasie jednego spotkania 1,5 godz. Celem diagnozy jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych, występowania specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

Spotkania trwają 60 min jeden raz w tygodniu. lub co dwa tygodnie. Dla każdego dziecka dobierany jest indywidualny program terapeutyczny i indywidualne metody dydaktyczne.

Proces terapeutyczny trwa minimum 10 miesiecy.

W Fundacji terapia prowadzona jest nieodpłatnie lub odpłatnie.


Terapeutka:

Katarzyna Bociej - Zdrojewska


 

 

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27