Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / Konferencja 2010

"DZIECKO Z PŁODOWYM ZESPOŁEM ALKOHOLOWYM I Z ZESPOŁEM ZABURZENIA WIĘZI - ZABURZENIA WTÓRNE" - Konferencja 2010

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" w dniu 12 października 2010 roku dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Szczecin, zorganizowała Konferencję o charakterze ogólnopolskim. Konferencja odbyła się w Hotelu „Neptun” w Szczecinie. Moderatorem konferencji była Katarzyna Gołębiowska – Prezes Fundacji oraz Janusz Gierczak – prowadzący w raz z żoną Rodzinny Dom Dziecka w Szczecinie. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Szczecin oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Konferencji było:
-    przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu problemów rozwoju i zaburzeń zachowania dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym i Zespołem Zaburzenia Więzi,
-   ukazanie zaburzeń wtórnych dzieci z FAS i RAD,
-    przedstawienie problemów rodzin wychowujących dzieci z prenatalną ekspozycją na alkohol i zaburzeniem więzi,
-    upowszechnienie wiedzy na temat pomocy dzieciom z prenatalną ekspozycją na alkohol i zaburzeniem więzi oraz ich opiekunom/rodzicom.

Tematyka konferencji i prelegenci:

„Profilaktyka zaburzeń wtórnych - metody terapeutyczne zwiększające siłę przywiązania"
mgr Danuta Hryniewicz – psycholog, pedagog, Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, pracy z rodziną oraz w zakresie socjoterapii. Autorka książki „Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS” Dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Raciborzu.

„Rola diagnozy i wspierania rozwoju w pracy z młodzieżą z FASD i zaburzeniami więzi"
mgr Małgorzata Klecka - mgr pielęgniarstwa, specjalista diagnostyki i terapii neurorozwojowej, socjoterapeuta, doktorantka na śląskim Uniwersytecie Medycznym, dyrektor Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Lędzinach, wieloletni ekspert PARPA ds. FAS, założyciel i członek Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego, założyciel i Prezes Fundacji „FAStryga”, twórca i trener programów szkoleniowych dla rodziców zastępczych, twórca programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga”.

"Przyczyny i skutki rozpadu rodziny zastępczej. Prewencja i programy naprawcze”
mgr Paweł Urbanowicz - wieloletni rodzic zastępczy, współautor i superwizor instruktorów licencjonowanego programu szkoleniowego dla kandydatów na rodziców zastępczych SPUR, konsultant rodzin zastępczych, prezes Fundacji „Nasz Dom” w Lutolu Mokrym specjalizującej się w życiowym i zawodowym usamodzielnianiu młodzieży po odrzuceniu, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka: Innowatorzy dla dobra społecznego.

 „Zaburzenia zachowania wymagające interwencji psychiatrycznych - wskazówki dla opiekunów i specjalistów"

dr Wojciech Klukowski - specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, w trakcie uzyskiwania certyfikatu terapeuty, mediator rodzinny oraz w konfliktach z udziałem młodzieży, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą odrzuconą.

Materiały z konferencji:

 

Rozój diagnostyki poalkoholowej

 

Skutki rozpadu rodziny zastępczej

 

Spróbujcie mnie zrozumieć

 

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27