O nas / Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"


zarejestrowana została w dniu 7.02.2007 r. pod numerem KRS 0000272024.

Celem głównym Fundacji jest:  

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2) udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom rodzinnej opieki zastępczej oraz propagowanie rodzinnej opieki zastępczej,

3) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Trzon Fundacji stanowią osoby związane z rodzicielstwem zastępczym, czy to jako opiekunowie zastępczy, czy z racji wykonywanego zawodu. Przez  kilka lat wspólnie podejmowaliśmy szereg działań na rzecz rodzin i dzieci. Podejmowane działania w naszym odczuciu okazywały się niewystarczające w stosunku do dostrzeganych przez nas potrzeb dzieci, rodzin zastępczych i naturalnych. W związku z tym w połowie 2006 roku podjęliśmy decyzję, aby sformalizować działania, które pozwolą nam skutecznie wspierać dzieci i rodziny. Do naszych pomysłów i zapału udało się zachęcić również osoby nie związane z rodzicielstwem zastępczym.

Fundacja nasza skupia głównie osoby, które opiekują się dziećmi pozbawionymi opieki naturalnych rodziców. Staramy się wspierać wzajemnie, ale i pomagać innym.
Jako praktycy wiemy , że bycie opiekunem zastępczym to nie tylko misja, sposób na życie, czy niesienie pomocy, ale to ciągłe mierzenie się z samym sobą, swoimi słabościami, przyzwyczajeniami, przeciwnościami, poczuciem bezradności, z przemęczeniem, czy w końcu wypaleniem- bo bycie w relacjach, relacjach z dziećmi pokrzywdzonymi to ciągłe emocje.
By pomagać tym pokrzywdzonym dzieciom opiekunowie zastępczy sami muszą być silni - by mieli z czego dawać, czym się dzielić, na czym budować.
Dlatego dla nas ważne są dzieci, ale i Ci, którzy tym dzieciom dają siebie, swoje codzienne życie, nie tylko w tzw. godzinach pracy, ale  przez 24 godziny, dzień po dniu.

                                                                            SZCZĘŚLIWI DOROŚLI TO SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

Współpracujemy zarówno z Urzędem Miasta  Szczecin, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, wieloma organizacjami, szkołami  ( zakładka współpracujemy).   Utrzymujemy kontakty ze środowiskiem zastępczym z różnych części Polski: Warszawy (Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Fundacja Ernst & Young, Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej), Koszalina i Poznania (Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego), Dąbrowy Górniczej (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei"). Staramy się pogłębiać własną wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, śledząc różne wydarzenia w Polsce.                               

 Z dumą możemy powiedzieć, że własną ciężką,  pracą  udało nam się dotychczas osiągnąć wiele, i to w pozyskiwaniu funduszy, jak i całej organizacji działań.   Stale pozyskujemy kolejnych specjalistów, podnosimy swoje i ich kwalifikacje.  Nasza Fundacja jako trzeci Ośrodek w Polsce  diagnozuje  i wspiera pracę z dzieckiem z Płodowym Zespołem Poalkoholowym, w tym celu powołaliśmy Specjalistyczną Poradnię FAS.

Ze względu na fakt iż zgłaszają się do nas nie tylko opiekunowie zastępczy, rodzice adopcyjni, ale też rodziny biologiczne powołaliśmy  Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny.

 

 

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27