Aktualności / Zapraszamy na szkolenie dn. 27-28.05.2023 r. BILATERALNA INTEGRACJA - PROGRAM SZKOLNY

Zapraszamy na szkolenie dn. 27-28.05.2023 r. BILATERALNA INTEGRACJA - PROGRAM SZKOLNY

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” zaprasza na szkolenie: 

BILATERALNA INTEGRACJA - PROGRAM SZKOLNY      

Adresaci szkolenia:

 • ­   nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • ­   nauczyciele nauczania zintegrowanego
 • ­   pedagodzy wspierający
 • ­   specjaliści terapii pedagogicznej
 • ­   nauczyciele wychowania fizycznego
 • ­   terapeuci integracji sensorycznej
 • ­   psycholodzy
 • ­   logopedzi
 • ­   osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z: zaburzeniami integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową, z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem i trudnościami szkolnymi
 • ­   wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Termin szkolenia:  27-28 maja 2023 r.   (razem  16 godz. dydaktycznych)

 • Sobota  09.00 – 16.00
 • Niedziela  09.00 – 14.00

Koszt szkolenia: 550,00 zł/osoba

Miejsce szkolenia:

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”

ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin,  tel. 91 433 27 27, 508 170 803

www.teczaserc.pl, e-mail: sekretariat@teczaserc.pl

Prowadzenie: mgr Ewa Redmer

 • Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP)
 • Terapeuta Treningu Słuchowego Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena (certyfikat Provider von JIAS) oraz provider Neuroflow
 • Terapeuta Integracji Bilateralnej i trener metody Bilateralnej Integracji – program szkolny
 • Trener ART (Treningu Zastępowania Agresji)
 • Terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej
 • Diagnosta MFDR (Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej)
 • Terapeuta i trener programu FAStryga (prowadzi terapię dzieci z FASD, prowadzi szkolenia dotyczące problematyki  FASD, członek zespołu diagnostycznego FASD).

Informacja o programie:

Metoda integracji bilateralnej opracowana została przez p. Sheilę Dobie OBE, aby nieść pomoc dzieciom, nastolatkom i dorosłym ze specyficznymi trudnościami w nauce i/lub zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału.

Bardzo korzystne jest łączenie ćwiczeń z integracji bilateralnej z innymi programami ruchowymi np. programem ćwiczeń INPP dr Sally Goddard-Blythe lub programem integracji sensorycznej.

Cechą charakterystyczną programu BI jest hamowanie nieprawidłowych aktywności i wprowadzenie w ich miejsce prawidłowych wzorców ruchowych. Dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również w wyniku treningu umie łączyć wykonywanie wielu czynności naraz (wielozadaniowość). Poprawia się równowaga statyczna i dynamiczna, lepsza staje się kontrola postawy, lepsza współpraca między półkulami, następuje poprawa współpracy ciała w obrębie góra–dół, lewo-prawo, przód-tył, poprawa poczucia kierunku, poprawa pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu, poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, dyskryminacji, uwagi i pamięci.

To cykl ćwiczeń ruchowych, który pobudza mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. 

Program szkolenia:

1. Co to jest Integracja Bilateralna (BI)?

2. Do kogo skierowany jest program BI?

3. Symptomy zaburzeń obustronnej integracji

4. Program ćwiczeń ruchowych wzmacniający integrację bilateralną

 • Omówienie wybranych testów (dostosowane są do możliwości i czasu w placówce szkolnej, przedszkolnej) - ćwiczenia praktyczne
 • Korzyści płynące z ćwiczeń
 • žĆwiczenia poprawiające świadomość ciała (ćwiczenia praktyczne)
 • žKształcenie schematu ciała (ćwiczenia praktyczne)

5. Omówienie przypadków (połączone z prezentacją krótkich filmików)

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych w szkole i przedszkolu wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie
 2. Materiały szkoleniowe

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.05.2023 r. (o przyjęciu decyduje kolejność wpłat):

Karta zgłoszenia BI (doc)

Karta zgłoszenia BI (pdf)

Uwaga: Prosimy o wygodny strój, ćwiczenia wykonujemy bez obuwia (wskazane skarpety lub skarpeto-kapcie). Karimaty są dostępne na miejscu.

Wpłaty należy dokonać do dnia  15.05.2023 r.. na konto Fundacji:

Bank PEKAO SA I O/Szczecin 26124038131111001013293027

z dopiskiem „Szkolenie – Bilateralna Integracja”, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia

Adres: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie  „Tęcza Serc”,  ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin

Oferta szkolenia BI

Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27