Aktualności / Zapraszamy na szkolenie WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE WG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW DR SALLY GODDARD BLYTHE

Zapraszamy na szkolenie WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE WG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW DR SALLY GODDARD BLYTHE

 Adresaci szkolenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele nauczania zintegrowanego
 • pedagodzy wspierający
 • specjaliści terapii pedagogicznej
 • nauczyciele wychowania fizycznego
 • terapeuci integracji sensorycznej
 • psycholodzy
 • logopedzi
 • inne osoby zainteresowane

Termin szkolenia:  23 listopada 2019 r.

Czas trwania:

jednodniowy kurs (od godz. 10.00-19.00) z zakresu wykorzystania zestawu testów oraz programu ćwiczeń integrujących opracowanego przez dr Sally Goddard Blythe

Miejsce szkolenia:

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”

ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin,  tel. 91 433 27 27, 508 170 803,

www.teczaserc.pl, e-mail: sekretariat@teczaserc.pl

Prowadzenie: mgr Ewa Redmer

 • Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP)
 • Terapeuta Treningu Słuchowego Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena (certyfikat Provider von JIAS)
 • Terapeuta Integracji Bilateralnej
 • Trener ART (Treningu Zastępowania Agresji)
 • Terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej
 • Diagnosta MFDR
 • Terapeuta i trener programu FAStryga (prowadzi szkolenia dotyczące problematyki  FAS/FASD m.in. dla psychologów, pedagogów, rodzin zastępczych, członek zespołu diagnostycznego FAS, opracowuje dla dzieci z FASD domowe programy terapeutyczne)

Informacja o programie:

Program został opracowany przez INPP (Instytut Neurofizjologii i Psychologii) w Wielkiej Brytanii. Dzieci z trudnościami w uczeniu się (mające problem z czytaniem, pisaniem, przepisywaniem z tablicy, koordynacją ruchową, koncentracją uwagi) mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennego, prostego programu ćwiczeń. Zajmuje on około 10 minut i może być realizowany przez przeszkolonego nauczyciela w szkole lub w przedszkolu.

Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych, prawidłowych wzorcach ruchowych dziecka. Nauka szkolna zależy od stopnia zautomatyzowania czynności na poziomie fizycznym. Dziecko, które nie wykształci automatycznej kontroli nad umiejętnościami motorycznymi i równowagą, może mieć problemy w innych aspektach uczenia się, nawet jeśli dziecko wykazuje przeciętną bądź ponadprzeciętną inteligencję.

Program ćwiczeń INPP pomyślany jest tak, aby usprawniał podstawę piramidy umiejętności, które konieczne są do efektywnego uczenia się. Daje on dziecku mocny fundament, na którym można budować dobrą edukację szkolną.

Program szkolenia:

1. Wpływ ruchu na naukę

 • —  Układ przedsionkowy
 • —  Układ proprioceptywny
 • —  Rola pełzania i raczkowania (poznanie wzorców ruchowych)

2.  Zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej

3.  Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na funkcjonowanie dziecka

 • —  Moro
 • —  ATOS
 • —  STOS
 • —  TOB

4. Niedojrzałość neuromotoryczna

5. Testy na równowagę i koordynację

6. Testy dla dzieci w wieku 4-7 lat i powyżej 7 roku życia (testy odruchów: TOB, ATOS,STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową)

7. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla szkół (24 ćwiczenia)

8. Program terapeutyczny

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

1. Zaświadczenie

 • sygnowane przez INPP – Polska
 • uprawniające osoby przeszkolone do prowadzenia zajęć grupowych bądź indywidualnych (np. w szkole, przedszkolu, gabinetach) wg programu INPP

2. Materiały szkoleniowe

Zgłoszenia na „karcie zgłoszeniowej” (w załączeniu poniżej):

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE_word

 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE_pdf

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada 2019r. (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

 • e-mail: ewa.redmer@teczaserc.pl
 • telefonicznie: 502 916 849

Uwaga: Prosimy o wygodny strój

Cena: 450zł/osoba

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia  05.11.2019r. na konto Fundacji:

Bank PEKAO SA I O/Szczecin 26124038131111001013293027

z dopiskiem „Szkolenie INPP”, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia

Adres: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie  „Tęcza Serc” ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin

Specjalistyczna Poradnia FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27