Aktualności / Zapraszamy na szkolenie BILATERALNA INTEGRACJA - PROGRAM SZKOLNY

Zapraszamy na szkolenie BILATERALNA INTEGRACJA - PROGRAM SZKOLNY

W dniu 10 marca 2018 r. odbędzie się w naszej Fundacji szkolenie BILATERALNA INTEGRACJA - PROGRAM SZKOLNY. Serdecznie zapraszamy

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele wychowania fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi, osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z: zaburzeniami integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi

Termin szkolenia:   10 marca 2018 r.  w godzinach 09.00 – 17.00

Koszt szkolenia: 350zł/osoba

Miejsce szkolenia:

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”

ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin,  tel. 91 433 27 27, 508 170 803, www.teczaserc.pl, e-mail: sekretariat@teczaserc.pl

Prowadzenie: mgr Ewa Redmer

 • Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP)
 • Terapeuta Treningu Słuchowego Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena
 • Terapeuta Integracji Bilateralnej i trener metody Bilateralnej Integracji – program szkolny
 • Trener ART (Treningu Zastępowania Agresji)
 • Terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej
 • Diagnosta MFDR
 • Terapeuta i trener programu FAStryga (prowadzi szkolenia dotyczące problematyki  FAS/FASD m.in. dla psychologów, pedagogów, rodzin zastępczych, członek zespołu diagnostycznego FAS, opracowuje dla dzieci z FASD domowe programy terapeutyczne).

Informacja o programie:

Metoda integracji bilateralnej opracowana została przez p. Sheilę Dobie OBE, aby nieść pomoc dzieciom, nastolatkom i dorosłym ze specyficznymi trudnościami w nauce i/lub zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału. Bardzo korzystne jest łączenie ćwiczeń z integracji bilateralnej z innymi programami ruchowymi np. programem ćwiczeń INPP dr Sally Goddard-Blythe lub programem integracji sensorycznej. Cechą charakterystyczną programu BI jest hamowanie nieprawidłowych aktywności i wprowadzenie w ich miejsce prawidłowych wzorców ruchowych. Dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również w wyniku treningu umie łączyć wykonywanie wielu czynności naraz .

Program szkolenia:

1.  Co to jest Integracja Bilateralna (BI)?

2.  Do kogo skierowany jest program BI?

3.  Symptomy zaburzeń obustronnej integracji

4.  Program ćwiczeń ruchowych wzmacniający integrację bilateralną

 • ž Omówienie wybranych testów (ćwiczenia praktyczne)
 • ž Korzyści płynące z ćwiczeń
 • ž Ćwiczenia poprawiające świadomość ciała (praca w parach)
 • ž Kształcenie schematu ciała (ćwiczenia praktyczne)

5.    Omówienie przypadków

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

1. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych bądź indywidualnych wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie

2. Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszenia na szkolenie BI /formularz zgłoszenia do pobrania/

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24.02.2018 r. (o przyjęciu decyduje kolejność wpłat)

 • faksem:  91 433 27 27
 • e-mail: ewa@terapiaszczecin.com.pl

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać -

 • telefonicznie: 502 916 849
 •  e-mail: ewa@terapiaszczecin.com.pl

Uwaga: Prosimy o wygodny strój, ćwiczenia wykonujemy bez obuwia (wskazane skarpety lub skarpeto-kapcie).

Wpłaty należy dokonać do dnia  24.02.2018 r. na konto Fundacji:

Bank PEKAO SA I O/Szczecin 26124038131111001013293027

z dopiskiem „Szkolenie – Bilateralna Integracja”, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika szkolenia

Adres: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie  „Tęcza Serc” ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin

Specjalistyczna Poradnia FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27