Aktualności / KONFERENCJA

KONFERENCJA

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

PROGRAM KONFERENCJI

Szanowni Państwo

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” wraz z Instytutem Socjologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną ogólnopolską konferencję „Kształtowanie przywiązania w świetle profilaktyki uzależnień”.

Konferencja jest bezpłatna, dofinasowana ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście.

Kiedy w roku 2007 Fundacja „Tęcza Serc” zorganizowała po raz pierwszy konferencję, szukaliśmy odpowiedzi na nurtujące problemy w rozwoju naszych dzieci. Wspólnie z odbiorcami pierwszej i kolejnych konferencji poznawaliśmy niszczący wpływ alkoholu spożywanego przez  kobiety w ciąży na ich dzieci. Szkodliwość alkoholu dla płodu i jego wpływ na zaburzenia rozwoju w okresie życia płodowego nie jest już przez nikogo kwestionowany. Nie od dziś wiemy również, że kolejnym odczuwanym przez dorosłych (szczególnie przez opiekunów zastępczych) problemem jest nawiązanie stałych relacji z dziećmi, które zdają się nie potrzebować bliskich, ciepłych więzi. Nawiązują więzi bardzo płytkie, powierzchowne lub też bardzo intensywne i w krótkim nieprzewidywalnym czasie, bez żadnego powodu zrywają je.

Tegoroczną  konferencją próbujemy odpowiedzieć na niepokoje i dylematy rodziców zastępczych oraz osób pracujących z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w obszarze tych relacji. Często bowiem dzieci trafiające pod opiekę tych dorosłych są już zdiagnozowane pod kątem FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), zdiagnozowana jest ich sytuacja rodzinna, ale diagnoza prawie nigdy nie uwzględnia problemu jakości interakcji pomiędzy rodzicami a dziećmi we wczesnym okresie ich rozwoju, co skutkuje negatywnymi konsekwencjami w późniejszym funkcjonowaniu społecznym  i emocjonalnym. Wczesne relacje bowiem tworzą zręby funkcjonowania społecznego i emocjonalnego.

Instytut Socjologii Wydziału Humanistycznego US pogłębiający wiedzę na temat relacji społecznych i działań sprzyjających ich budowaniu, poprzez współorganizację niniejszej konferencji tworzy bezpieczne środowisko do poszukiwania odpowiedzi na pytania - istotnych dla specjalistów, jak i zwykłych rodzin.

Temat kształtowania więzi ujęty jest w kontekście profilaktyki uzależnień, jako działaniu ściśle sprzężonym ze sobą i niezwykle istotnym do budowania zaplecza społecznego człowieka.

Zebraliśmy już ogromną wiedzę, wciąż ją pogłębiamy i uzupełniamy, drążymy, pytamy, dzielimy się praktyką, ale wciąż mamy wiele pytań, dlatego też zaproszenie na konferencję kierujemy do studentów nauk humanistycznych, przedstawicieli świata nauki, praktyków, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, wychowawców, rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych.

Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o wypełnienie formularza (znajduje się na początku niniejszej strony) do dnia 17 listopada 2017 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Specjalistyczna Poradnia FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27